Küljendus

Vormime etteantud teksti ja graafika põhjal selge ja loogilise ülesehitusega ning visuaalselt nauditava trükise. Oskuslik küljendustöö on väga oluline brošüüride, ajakirjade, raamatute, aja- ja kliendilehtede aga ka väiksemate infolehtede loomisel. Küljendusse ja kujundusse minevad tekstid peavad olema eelnevalt korralikult toimetatud. Küljendamisele järgneva trükieelse korrektuuri käigus parandame vaid tehnilisi vigu, aga mitte enam lauseehitust ega sisu.  

Rohkem infot:
info@teleprint.ee
tel: 744 1111 (kontor)
mob: 5551 4141 (Marju)