Ehituslikud joonised

Meie põhitegevuseks on ehituslike jooniste väljaprint. Jooniseid saame printida nii mustvalgelt kui värviliselt. Peamiselt prindime Autocadi programmiga tehtud jooniseid. Saame hakkama ka Microstationi kui Adobe failidega. Failid võib meile tuua mälupulgal või CD/DVD plaadil. Kiirem viis on meile aga failid edastada e-maili teel. Kohapeal kasutamiseks on olemas kliendiarvuti.

Prinditavad formaadid: A4, A3, A2, A1, A0, 36”
Failid palume saata e-mailile: info@teleprint.ee.
Suured failid saate saata läbi meie ftp serveri.

Vajadusel voldime joonised kausta köitmiseks.
Teeme joonistest koopiaid ja skaneerime.
Skaneeritavad formaadid: .pdf, .tiff, .jpeg.

Rohkem infot:
info@teleprint.ee
tel: 744 1111 (kontor)
mob: +372 5330 00251